Ako pomenovať stoly v kaviarni?

Možno otvárate novú kaviareň a riešite otázku stolov. Koľko a aké stoly, pre koľkých hostí, materiál rozmiestnenie stolov v rajóne alebo miesto na odkladanie stolov z terasy. Stoly sú významnou časťou stratégie vášho podniku. Stoly určujú celkovú kapacitu vašej kaviarne. Teraz už máte väčšinu rozhodnutí za sebou, kaviareň je takmer hotová a zavádzate pokladničný systém. Pokladničný systém od vás chce aby ste zadali názvy stolov, vy sa zamyslíte – ako pomenovať stoly?

Ako si teda vybrať názvy stola? Pokladničný systém väčšinou názvy vyžaduje, ich význam je však pre vašu prevádzku oveľa väčší. Váš personál sa vďaka trefným názvom dokáže lepšie orientovať v rajóne. Rýchlejšie a presnejšie si vymieňa informáciu s kolegami o tom kam odniesť jedlo, drink alebo ktorý stôl si vyžaduje špeciálnu pozornosť obsluhy.

Dobrý názov stola je zložený z kombinácie písmena a čísla, prípadne iba čísla. Napríklad T3, ako Terasa stôl 3. Ak máme malú terasu na ktorej sa jednoducho orientuje. Ak máte väčšiu terasu môžte využiť jeden z nasledujúcich systémov.

Systém súradníc

Pri väčších terasách, kde sú stoly rozdelené v radoch môžme použiť súradnicový systém názvov stolov. Pomocou tohto systému je možné identifikovať presnú polohu stola. Napríklad predstavte si, že máte terasu s troma radmi stolov, pričom v každom rade je 6 stolov. Takáto pomerne veľká terasa môže byť rozdelená tak, že každému radu je priradené číslo podľa poradia radu, ako napríklad T24 (Terasa, 2.rad, stôl 4). Bližší popis je v obrázku nižšie.

Vysvetlenie súradnicového systému pomenovania stolov.

Systém subrajónov

Druhý často využívaný spôsob pomenovania stola je rozdelenie rajónu na dva celky a stolom v týchto celkoch prideliť čísla podľa poradia. Napríklad terasu rozdelíme na ľavú a pravú. Názvy stola by v tomto prípade boli TP5 (Terasa, Pravá, stôl 5)Tento systém je dobrý pre menšie terasy, kde sa čašníci vedia rýchlo zhodnúť na poradí v ktorom sú stoly počítané, tzn. vedia rýchlo pochopiť, ktorý stôl je prvý a ktorý piaty. Popis tohto systému je vysvetlený na obrázku nižšie.

Vysvetlenie systému subrajónov.

Ideálne je do troch znakov názvu stola zakódovať jeho presné špecifikum. Napríklad ak vaša terasa nemá vyslovene rady stolov a tiež ju nie je možné rozdeliť jednoznačne na ľavú a pravú môžte použiť skratky, ktoré vystihujú dané stoly podľa toho pri čom sa nachádzajú, ako napríklad stoly pri vchode na terase môžme nazvať TV1 až TV3. Ak máte niektoré stoly pri oknách, môžte ich nazvať ako TO1 až TO4.

Trefne pomenované stoly pomôžu vašim čašníkom pri každodennej komunikácii. Zrýchlená komunikácia vedie k lepšiemu fungovaniu, najmä v časoch špičky. Dobre názvy stolov pomáhajú aj novému personálu zorientovať sa v rajónoch a stoloch, čím zrýchlite čas zaškolenia.