AKÉ ŠTATISTIKY BUDÚ DOSTUPNÉ Z REMOTE MANAŽÉRA?

VÝSTUPOM RB MANAŽÉRA SÚ MESAČNÉ ANALÝZY VÝKONNOSTI OBSLUHY A VYŤAŽENOSTI PODNIKU, KTORÉ SÚ VYTVÁRANÉ INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA. ŠTATISTIKY SLÚŽIA PREVÁDZKAROM AKO NÁSTROJ NA KONTROLU PERSONÁLU A TIEŽ AKO POMOC PRI OPTIMALIZÁCII SMIEN.