MÔŽEM RE-BELLS VRÁTIŤ KEDYKOĽVEK BEZ UDANIA DÔVODU?

ÁNO, MÔŽETE VRÁTIŤ RE-BELLS KEDYKOĽVEK POČAS PRVÝCH 30 DNÍ. AVŠAK TÍM RE-BELLS BY SI VÁŽIL, AK BY STE UVIEDLI DÔVOD. 🙂