MÔŽEM ZMENIŤ PÔVODNÚ OBJEDNÁVKU?

POUŽÍVANIE RE-BELLS JE MAXIMÁLNE FLEXIBILNÉ. PRETO VAŠE POŽIADAVKY NA OBJEDNÁVKU MÔŽETE MENIŤ PODĽA VAŠICH AKTUÁLNYCH POTRIEB. VAŠE MESAČNÉ POPLATKY BUDÚ ODRÁŽAŤ VŽDY AKTUÁLNY POČET POUŽÍVANÝCH RE-BELLS.