Zariadenie pre čašníka

Zariadenie zobrazí prvé 4 požiadavky na obsluhu, takže vždy viete, ktorý stôl má byť vybavený ako prvý. Po odkliknutí požiadavky sa zobrazia ďalšie v poradí, takže vám nič neunikne.

Tlačítka

Podsvietené tlačítka indikujú privolanie obsluhy.
Blikajúce tlačítko znamená žiadosť o účet.
Po obslúžení zákazníka označí čašník stlačením tlačítka požiadavku za vybavenú.

Smart funkcie

PRVÝ PRÍDE, PRVÝ ODÍDE
Najstaršie privolanie obsluhy sa zobrazí ako prvé, takže najdlhšie čakajúci zákazník bude obslúžený ako prvý.
SMART NOTIFIKÁCIE
Ak stôl už čaká v poradí na vybavenie, čašník nebude opätovne zvukovo upozornený až do doby, kým neoznačí stôl za vybavený.
Ak sa bude zákazník so zvončekom hrať, nebude vďaka tomu rušiť čašníka pri práci opakovaným zvonením.
POTVRDENIE PRIVOLANIA
RemoteManager po úspešnom prijatí správy od RemoteBell odpovie potvrdzujúcou správou, takže žiadne privolanie obsluhy sa nestratí.
VLASTNÉ NÁZVY STOLOV
Systém podporuje ľubovoľné 3 znakové označenia stolov pozostávajúce z kombinácie písmen a čísel. Takže čašníci si veľmi rýchlo zvyknú na prácu so systémom.
PLNE SYNCHRONIZOVANÉ
Viacero RemoteManagerov a aplikácií sú všetky medzi sebou zosynchronizované. Takže ak čašník označí požiadavku za vybavenú, prejaví sa to okamžite na všetkých ostatných miestach.

Špecifikácie

868 MHz sieť
Zvládne až 50 RemoteBells
Obojsmerná komunikácia
Wi-fi a Ethernet konektivita

Podpora aplikácii

Využite dostupné technológie a zrýchlite reakcie čašníkov. RemoteManager podporuje synchronizované používanie viacero Aplikácii na Android zariadeniach a Windows PC.

Pozrite sa ako ušetriť čas

Sledujte výkonnosť

Porovnajte rýchlosť, analyzujte používanie
a premente svoje postrehy na zlepšenia s RemoteAnalytics.

Pozrite si analýzu